כן, לאירופה הסוציאליסטית!
הקומונה הפריזאית תקום לתחיה.
לעבר בריסל ורומה יצעדו מיליונים;
לאור דגלים אדומים עידן ישן יפקע.

כן, לאירופה המאוחדת!
אך לא לזאת של היום.
לאירופה של אחווה סוציאליסטית;
של שיוויון ושלום!