השתחררנו מעבדות מצרים;
היום העת להסיר עבדות מקומית.
הקץ לחברות כוח-אדם והעושק!
להקים חברה תקנית.

לא עוד עבודה כאגמון כפוף מפרכת;
על צוררי-לחמנו נקום.
לשכונות-העוני לתת חירות מהסבל;
עידן-הצמיתות עוד יתום.

לפועלים קיום בכבוד להבטיח;
הניצול - לעולם לא עוד!
עבדות מצרים עוד נמשכת;
אך אבוקתה תחדל ליקוד.

ההמונים - לסבלם יש חקר;
כל מים בעולם מגיעים לנפשם.
עבדות מצרים לא תמה;
למרד נגד העושק כולם!

אותנו הפועלים, שום פרעה לא ירתיע;
משום צורר אכזר לא נקלה.
פועלי הארצות - התאחדו!
העולם כולו בסיום עבדות יראה.

מהפכת-העמלים העולמית ממשמשת ובאה;
עוד יקום משה רבינו - משחרר כל העמים.
תחי מהפכת-אוקטובר המתחדשת!
הקץ למשטר-הליסטים!