לגעת 

לגעת,

הרצון לדעת,

כשהנפש פוקעת.

 

להרגיש את החום,

בתוֹם,

ולצאת בשלום.

 

סתירות פנימיות,

אל תוֹך הַהֲוָיָה,

בים הגועש, יש עוד ספינה.

 

רב החובל זועק,

הספינה טובעת,

ובאוויר נשארו כִּיסוּפים לגעת.