בס"ד

               קרוע בתוכי

 

בתוכי מתנהל ג'יהאד

כשאותי הם מושכים לכל צד ,

היצר הטוב אומר "עזוב"!

היצר הרע משכנע שזה טוב,

היצר הטוב אומר "אל תתפתה"!

היצר הרע אומר "רק תנסה".

היצר הטוב צועק "קדושה, מחשבות טהורות",

היצר הרע כנגדו – "מקסימום, יש תשובה לכל העבירות",

היצר הטוב טוען "לפתח חטאת רובץ",

היצר הרע בוער בי, מתלוצץ,

היצר הטוב בשארית כוחותיו מנסה: "אל תיפול, תהיה חזק",

היצר הרע כמנצח, אומר: "זה רק משחק".

ואני נקרע בין קודש לחול, בין אור לחושך, ביני לבין עצמי...