אשא תפילה אך רק שפתי נעות

אביע רננות הנופלות על אוזניים ערלות

אשאל איה השה? ואמצא את עצמי

אני נופל ואין לי מקים

אצעק בכל כוחי, קול חוזר אליי, קולי שלי

אזעק

אקרא

אפיל תחינתי

אשוע

אולי, אולי אושע.