ושוב עולה אותה תפילה ממעמקים
וכי קצרה נפשה מבכי
ואיה אתה אלוקים
 
החמלה כלפיי עצמה
הינה צורבת בתוכה
דמעות הדם, רגשות האשמה
אינם נותנים לה מנוחה
 
ושוב עולים הזכרונות
וכי קצרה נפשה משאת היגון
ואיה אתה אדון העולמות
 
אי ההצלחה להשיג את הצל שרודף
תמיד הפילה עליה מורא
הצער העמוק שאת עיניה שוטף
מלווה באותה קנאה ארורה
 
והתמימות אשר הייתה הלכה ונתעלמה
והתפוגגה עמה שמחת חייה
ואותה אכזריות שלבסוף השתלמה
קרעה ממנה את כל אמונותיה
 
ושוב עולה אותה תפילה ממעמקים
וכי כל חייה ירדו לטימיון
ואיה אתה אלוקים