חלף השפע והגיע הרזון
וכלו המעות מן הכיסים
ואשווע אף למים ולמזון
ואדע, כי אוושע בנסים

אחוש ביתר שאת את הריש והדלות
ובקרבי מקרקרת תחושת הריק
ואהרהר אודות עקירה לגלות
האטוש המולדת? האהיה עריק?

20.1.1984