אהרלה מאירוביץ

גר בישוב בשומרון, עוסק בחינוך

יזכור

אושוויץ

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה