האצבעות מדלגות להן על הקלידים

הנה תו יוצא ועוד אחד

והנשמה יוצאת בדרישתה

מה ארצה? מה אבקש?

אני רוצה הדרכה אמיתית

שתדע להוביל אותי בכל המציאות

תדע לחתוך את הנהר הגדול

המלא בשצף קצף ומים של תוהו שמאימים לבלוע

לא רק אותי

אלא את כל אשר יש לי

ואת הדבר החשוב ביותר לי

 

נשמתי

 

ואיך אוכל להמשיך לנגן?

להאיר באור הסולמות העליונים

שמעלים אותך מלמטה למעלה

מרוממים אותך אל היחוד

אל מקום שבו אינך אתה

אתה מתבטל

אתה אור

ושמך אור

ואין מבלעדיך אור

ואנחנו עמך האור

רוצים לראות את האור

דרכך.

"זכור רחמיך ד' וחסדיך"

רחמיך הם שמובילים את העולם

גם כשזה נראה שהכל שחור

שחור ושחוק

מלא בשגרה מלאת שטנה

אך בהסתר אנחנו יודעים

שמגלי-ה זה גילוי שלך

אמנם עוד לא שלם

אך בהשתדלותינו במהרה

"כי מעולם המה"

הם תמיד היו ותמיד יהיו!

תודה!