יש אנשים שעשויים מסוכר          ויש כאלו שעשויים ממלח

יש אנשים שעשויים מחמאה         ויש כאלו שעשויים משוקולד

יש אנשים שעשויים מזהב            ויש כאלו שעשויים מברזל

יש אנשים שעשויים מקטיפה         ויש כאלו שעשויים מעור

יש אנשים שעשויים מבשמים         ויש כאלו שעשויים מאלכוהול  

יש אנשים שעשויים מאש              ויש כאלו שעשויים מקרח

יש אנשים שעשויים מאדמה           ויש כאלו שעשויים מעננים

יש אנשים שעשויים מרוח              ויש כאלו שעשויים מגשם

יש אנשים שעשויים מיהלום           ויש כאלו שעשויים מזכוכית

יש אנשים שעשויים מקשה אחת      ויש כאלו שעשויים משברים

 

ואני, אני עשוי מכולם.