ראיתי אתמול יער שלם נופל בבת אחת.

לא אחד-אחד, ולא בהדרגה

זה היה מיד וביחד.

לכוד בין הגדר של הזמן להגדרות של אחרים, 

נאלצתי לשאול עצמי בחרדה -

"מה אני עושה? לאן אלך עכשיו?

מה מחכה לי, ואיפה?"

אבל בחטא של עצבות ועזרת תורה מצאתי תשובה

ראיתי אתמול יער שלם נופל  - ואז בוער.