צחי גלצר

משתדל להיות אני. מאמין שכל יום שעובר, חוזר, אם רק חיים באמת, משתדל להיות אני...

להיות באמת

גברת אוהק

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה