גובר עלי יאוש
פושה בי מצוקה
איני כלל מאוש
(ר)אש ולענה מתוקה
בצקלון חיי הבאוש

7.5.2004