בשמיים עם הנץ כוכב,

באי שקט עליתי למשכב.

כל שתליתי עליו.

כמה מעט שיצא המירב.

 

על אף שקר וכזב,

עוד ליבי יוצא אליו.

איך ייתכן ולא עקב?

ככלות הכל, טען שאהב.

 

אינני מסוגלת לכתוב המכתב.

יום יבוא, באיזה מצב,

והכל...

הכל עוד יעלה על הכתב.