יאצק גוטליב

השאיפה לאין סוף היא האין סוף

אלוהים כצלמנו

על מגש לבן

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה