"ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו" (בראשית,ב, יז´)

 

טול את פרי הדעת

ואכלת ממנו לשובעה

והאשה לצידך ניטַעַת

ואתה קרוב עכשיו

קרוב מאשר אי פעם

 

והשמש קרבה לשבת

הירח בעצמו מכונס

והים עומד מלכת

ואתה , אתה קרב עכשיו.

 

קום בן אדם

נער את עצמך,

איה אתה בעולמך

איה אתה בעולמה,

קח מפרי הדעת

שבעהו מאוכלה

 

ואתה קרב

קרוב מאי פעם

אל המנוחה

אל הנחלה..