לעולם, לא אכנע – לא אוותר! לא לפחדנים טרופי – יוצרות; לא לחמדנים - תואבי – בצע. לא אתן לאיש! שיכפה עליי תפיסותיו; לא איאות! שיכתיב לי תלם. למען החופש והחרות, לא אכנע, לשום – חרב!