לפתח חטאת רובצת,

כפרת העוונות לא תיתם,

המחיר ישולם עד תום,

ברבית דרבית,

 

על דבר עבירה

על דבר אמירה

על דבר הקיום

על עצם הוויה

 

ישולם ישולם

המחיר לא יתם,

עוד משא ועוד עול

על כתפיים, על הגב

יטול.