אתם,

שהפכתם את חיילינו הקדושים והטהורים

לדמויי חיילי בבל ורומא האכזרים,

דעו לכם:

יש  דין ויש דיין! 


אבותינו מאסו בארץ חמדה

ונגזרה עליהם מיתה,

ואתם מאסתם בארץ חמדה

וגם ממכם ד´ יפרע. 


אל תשמחו בכאבי,

אל תגילו בשברון לבבי.

אמנם כעת אתם צוהלים ואנו שבורים,

אבל במהרה בימינו ישתנו הדברים:


 תבנינה חורבות ימית

ובדמשק יונף דגל ישראל,

ומכם הדן דין אמת יפרע

בתוך כל מצרי ישראל.