קטע חלון מול שמיים פתוחים
ענני שקר, סערת בריחה,
נקבת מי תהום ומבוע
שמיים מרוקנים כדיהם.
סופה אדירה כגל
זורמת שוצפת גועשת
מוחקת את הקייג'ון
כלא היה.

סוללות כלא היו
נבקעו צוקה וצרה
והרובע מוצף, כולו.
הבתים הצרפתיים שוקעים
אורות אדומים כבים,
רחוב בורבון מאבד גובה
כאילו שקע בטיפה ההיא
עד האחרית המרה.

צליל סקסופון
בשפה קריאולית מקומית
נשמע מאי שם,
מלמד שיש עוד תקווה.
טרף עץ הזית
יופיע בפי היונה
המעופפת מאת
ספינת הקיטור הישנה
של מארק טווין.