זיו פניו הנשקף מזגוגית החלון במבט מבשר געגוע ועיניו אוחזים בדמותה של עלמה נאהבת מכל הנשים מרחבי עולם שעודם מכילים כפותיה פסעותיה הלכו מעִמו וישקו על מפת הדרכים ולבו מתגבר ופועם זיכרונות כנוּת מבטיה עצומים הצלילים שיצאו מתוכה כשיר וכעת תפילתו למרומים מבקשת חיוך או ידה או שפתיה בנכר מחוללת מצעד הנופים שבויה חופשייה ומוקסמת נאלמו רגשותיה ליד האחת שליוותה את ראשית מסעה משעולים שלמדו להכיר פעמי אחיזת הידיים מספרים לרוחות הפורעות מחלפותיה מנגינת אהבה ולבו מתגבר ופועם זיכרונות כנות מבטיה עצומים הצלילים שיצאו מתוכה כשיר וכעת תפילתו למרומים מבקשת חיוך או ידה או שפתיה כז' סיון תשס"ד