סוד התיקון

לעתים אשתוקק בה בכוח,

ויש אבחר בעדנה.

בכל אאשים את המוח,

למרות ותהיה מוכנה.

תדיר ידמה כי החסרתי,

דבר מה לא היה בשלמות.

למרות ולה לא סיפרתי,

משוכנע כי זה סוד זוגיות.

שוב מחשבה מתרוצצת,

בשכבנו אחר מפגן:

למרות והייתה מפוצצת,

נדמיין- לשפר עוד ניתן.

                                                              5.1.06

  *

אין מתכון לחיים נכונים,

טובה כל צורה בה נבחר.

אם חושיך נותרו בם שלמים

בלא צער על העבר.      

                                              30.9.98