הדס וציפורן
עוטרים ראשך סביב
וריחם נישא ברוח
המביאה על גבה
את משב האהבה

הילת פרחים באוויר,
שנינו ניצבים
סביב אחו מוריק
בדממה שלפני קציר
בלחן המבשר שיר:
שיר האהבה

הדס וציפורן
עוטרים ראשך סביב
גם עלי דפנה נלוו
מעטרים ראשך וראשי
כראש מנצחים
המסבים לשולחן החג
בשלום שלאחר המלחמה

המלחמה למען
האהבה

 

מרץ 2004