שמש, מעל שלהבת – אפרים; כל הסביבה, לובשייה אדרתה המתיירקת. השחקים, תכלת – פורצים ומעל – הנירים, נישאים שחפים בלהֶקת. השחר, עמודו גואה: מעל חולות – מדבר וימים, אשר שטיחם פשה באופק. רוח – סתיו, באוויר נושב; ברקיע, מתחשרים ענני – חורף…