צל ממני רד צל צלה של אשה, כבה פנס הרחוב המאיר עליי, דומייה השתררה לעת ערב ברחוב הצר והמעיק. משהו בכל זאת מבליח ומאיר, נראה כפנס קסם מונע כח טמיר. האור שבחובי המציף את נשמתי יפלס הדרך הישרה אל המכורה אל התקווה שבאהבה. 26/2/03