חולמת בצבע מלא

מחפשת משמעויות חדשות בשגרה

רגע מקביל

חלקיק תודעה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה