סנונית הסערה

"אני אוהב את העולם...והעולם אותי אוהב...מכל הלב!"

למה המעשה הנתעב?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה