בואי נצא לשדות הירוקים

שם נשכב על הגב ונסתכל על השמיים

נדבר על אהבה ועל כל מיני דברים

ואז נשכב נרדם עד הבוקר

נחלום חלומות שנשמותינו מתאחדות

עפות בין כוכבים ומטיילות בעולמות

ואז נתעורר ונחזור למציאות המרה

נפרד ונפגש בשבוע הבא