מלח הים

אדוות הנוף

אל מול חוף

עטור דקלים

שלווה ונחשולים

 

מלח הארץ

בתי אורה

מדרשי תורה,

חממות פזורות

שלשה דורות,

פרי וירק במדבר

שם דבר.

 

מלח הארץ

חולות לבנים

אבות ובנים

מלח הים

הנה כי

תם