שירים שנכתבו
תוך סופת מלחמה
שפרצה באחת
בינות גדר פרוצה
ובונקרים ותחמושת
שזורים בטילי
קרקע קרקע
שקרעו את האוויר
בשריקתם

שירים שנכתבו
מעומק הכאב
מצו שמונה
מצו הלב
מצו התפילה
מאחדות גדולה
וגם
בסימן שאלה

זה נכתב בדיו
על תביעת הדין
זה נכתם
ולא תם

זה בא
שיר תמים או שיר מחאה
של מלח הארץ
השותק זעקתו
והזועק שתיקתו

 
ספטמבר 2006