ים
לא חשף סודו
גם לאחר שנים
כי נבצר ממנו,
לא ידע נחת
אחרי עיקול הגל
בנתיב המוביל הלאה
הלאה

עפה ציפור נודדת
נוטלת בינה עמה
אל ארצות רחוקות,
הוא נותר חסר
בלבו

מתפשט הרעד אט
מחשבה זורמת הלאה
גל הלם עולה
גועש ,לא נח
מתנחשל חסר מנוחה
גל

אל היבשה, גח אל הסף
מתקדם, נסוג, מתקדם
סוחף את יבשת הנותר
צער אנוש,טעם מלוח
בתוכו

לא נותר מקום
כמגדל צריח אטום
על אי בודד
בלב
ים