כפרח חוף הפורח בלילות פתחת בפני את נשמתך ובנשיקת שפתייך המלהטות הדלקת את הנר הכבוי אשר בתוך חדרי לבי למראה עלי כותרתך וניחוחך מושך הגלים הבטתי בך באור חדש אשר הניס את הלילה