היא שלו הוא שלה

קשר חוט שני ניבט

מול שמש הילה

ופרח המושט ביד אחת

 

תקרבנה שפתיים

תקרבנה ידיים

אש באש

מים במים

מול מגד גבעות עולם

ושמי שמיים