חשבתי על כל הדברים שהכי פחדתי להגיד וחשבתי על האדם שהכי לא ידעתי איך אני אומרת לו אותם.... אותם דברים ~ עמיקותם, עוצמתם, אמיתותם, כואבים המה. אותו אדם, הוא ~ אני.