בלדה אנגלית מן המאה השבע עשרה,עממי. לא מדובר כאן בפסטיבל וודסטוק... אלא בעיר וודסטוק אשר באנגליה. במקור: Near Woodstock באוקספורדשיר, ליד וודסטוק העיר יצאתי החוצה לשאוף אוויר, ובנוף השדות והאחו סביב שמעתי לפתע קול מעציב, למטה בגדת נהר הקריסטל דימיתי לראות צל אביר מעורפל נערה נאנחה שם בנהי אומלל אנחה מרירה, אנקת רוע גורל אהה! אמרה, אהובי אכזרי אינו שועה לדמעות בכיי מה שגורם לכל אומללותי וזאת אחר ששבה לבי. כחפץ עשני באכזריותו אני כמשרתת לפקודתו הפר הוא נדר אהבתו. הנערה בשדות רצה סביבם, ליקטה פרחים באביבם וכל מין שהיא קטפה בסינרה מיד אספה. העשב הירוק לה כמיטה קלושה והפרחים ככרית לראשה היא שכבה מטה, לא אמרה דבר אהה! למען אהבה לבה נשבר !