דרורי הקטן

קיפץ בין ערוגות הגן

ונשם בִּשׂמי חמניות.

מה טוב

שיושב הוא

בחיקי.

 

דרור קטן,

ציפור של חופש

בכלוב זהב.

מה אעשה לו,

לדרורי?

 

דרורי הקטן

דאה על משבי הרוח

וצייץ עם חסידות.

מה טוב

שיושב הוא

בליבי.

 

דרור קטן,

ציפור של חופש

בכלוב זהב.

מה אעשה לו,

לדרורי?

 

דרורי הקטן,

הגוזל שלא ידע לשאול,

פרש כנפיו

ועף לדרכו.

 

ומה אעשה

לליבי הדל

שחדל

ונכלא בארמון זכוכית?

רואה אני את הציפורים

אך הן אינן רואות אותי.

 

דרורי יצא לחופשי

ועתה

אני אסיר

לשלשלאות השקופות.

עבד עני

אני

לכלא העצמי.

 

איש קטן,

אדם של חומר

בבועת הבדולח.

מתי ישוב אליי

דרורי?