רוח החורבן בשחקים מרחפת;
פתחי הפחת נפערים.
ישראל, בבטחה לעבר התהום נעה;
לעבר נבכי החושך - נשאת למרחקים.

 
השלטון החמסן!
זרועו המשחיתה לכל מגעת;
חזרה אל תקופת האבן אותנו משליכה.

 
עושים כל מאמץ,
למדורת להבות את איזורינו להַפְכֵנָה;
את הסיכוי לשלום, לייבשה.

 
עיצרו - נא ראש אשמדאים!
אל תתנו לו הַמְשֵך להרוס ולפגוע;
צלילות דעתכם,
הַעירו משנתה.

 
את התופת נַסו למנוע;
הַטעינו נשק מהפכה!