ב"סד

 

,"אתה יודע ממה אני פוחדת באמת?"

.-אני עונה בהשפילי מבט

"מהאדישות.

"מהחוסר זעזוע לדברים שקורים סביבנו,

לחוסר בלהתרגש מחדש,

שללא זה,

יש ואולי אין טעם של ממש בחיים....