אמונה *

"האמונה היא לא שכל ולא רגש אלא ביטויי עצמי היותר פנימי של מהות הנשמה" [מרן הרב זצ"ל]

זמן אלול

ללא שם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה