חברים ...

מי אלה ומה הם צריכים?

מה מסתתר מאחורי הפרצופים המחייכים?

נותנים לי אהבה,

שכבר ביום למחרת נעלמה כלא היתה,

והחבר שלי,לאן הוא הלך?

מתי הוא הספיק לברוח,

ואיך זה שלא ידעתי על כך?

חבר,

איך הוא מגדיר את עצמו,

ולמה כשצריך אותו הוא כבר לא בא?

חברים,

כולם צבועים,מקושקשים,

מפוספסים ...

לא מצאתי את החברים הלבנים,

שנקיים מכל הצבעים הכהים,

שמחייכים אליי חיוך שבא מעומק הלב,

מהחדר השמאלי שבו.

אז מי אלה חברים באמת?

ואם אתה חבר אמיתי,אולי תענה לי?