עוד עשר דקות מגיע האוטובוס

מדפדפת מהר בסידור - אין זמן!

ה´ אלוקינו ה´ אחד,

ה´ אלוקיכם אמת.

גאל ישראל, מגן אברהם,

רפאינו, הושיענו, רצה בעמך ישראל

מודים אנחנו לך, המברך את עמו ישראל.

בשלום

אני עולה על האוטובוס,

שכבר התניע בינתיים וכמעט ויצא

ותוהה -

איך זה שאפשר להיות

בָּנצח

בעשר דקות