הו מי יתן כל חיי

שיר תפילה לא-ל חי

וקול דודי דופק דופק

וליבי עונה כהד לו

ומצטרף ונקשר במקצב הנגינה

של כל אשר בו רוח חיים

הו מי יתן כל כולי

גופי ורוחי

רק כלי נגן

אשר ההויה תשורר בו

תזרום בתוכי ותשאני קלה

במחול

חובק עולמים