העיניים האלה לרגע.

שתי קעריות חומות עמוקות

 אדמה טובה ספוגה בגשם חם

מבטך מלפף אותי בחוּם.

מתערפל לעיתים מאדי הקפה.

הניחוח - ארומה, אדמה בגשם.

יד כבדה, נינוחה,

בוחשת ובוחשת ,

כך: פשטות. טוּב. ענוה.

אוי, א-להים! עטוף אותי בדבש, בקפה!

תן לי שאתגלגל באדמה החמה,

שאספוג לעורקי את העפר הרטוב.

אוי א-להים, שהמבט הזה יזרום בקרבי ביום קר

שטיפה אחת זכה תצנח על אדמה

וכל החוּם הזה ינביט בי

שירים ירוקים!