נכון,
לא בניתי לך ארמון,
לא תלשתי כוכבים ממסלולם
שבשמים.

נכון,
לא פועל בהיגיון,
מדבר בלי שום קשרים בין המילים
אך בינתיים

תאלצי להעזר
עוד טיפה בסבלנות,
נכון שלא רקדתי לך על הגגות.
מנסה עוד להבין,
איך דבר כל כך מוזר
יכול להרגיש כל כך
נכון.

נכון,
לא ירדתי על ברכי
לא כתבתי לך שירים בעט נוצה
או עט נובע

נכון,
לא קניתי יהלום
לא ציירתי לך שקיעה באור דמעות
אך בינתיים

תאלצי להעזר
עוד טיפה בסבלנות
נכון שלפעמים אני אומר שטויות
מנסה עוד להבין
איך דבר כה לא מובן
יכול להרגיש כל כך
נכון.

אז אולי אני עוד לא ממש שלך
ואת עוד לא ממש שלי
זה לא מפריע
כל השגיאות אשר שגיתי בחיי
הן נכונות כל כך
כשאלייך זה מגיע

נכון,
לא בניתי לך ארמון,
לא תלשתי כוכבים ממסלולם
שבשמים

נכון,
אני עוד אבנה ארמון,
אם לא היום,
אני מבטיח
תוך יומיים.