מאת: עינת טמסות

אם השירים בדמך,

ורצונך להיות משורר.

לך בעקבות חלומך

אם הציור,

בדמך.

ואת נשגבות העולם

אוהב אתה לצייר,

בשלל גווני המכחול.

אז צייר

אם אוהב אתה,

את המשחק.

להחליף דמויות

ולהיות שחקן .

אז תהיה שחקן

כי רק כך ,

בהגשמת חלומך.

תוכל להראות לעולם

את כשרונך .