לקנות טיפקס
לקנות עט שחור
ולשאול אופניים מחברים

להכין רשימה
של כל הספריות
ושל כל חנויות הספרים

לרכוב לכולן
ובכל המילונים
אפילו אלה עם הדפים המתפוררים

ליד הערך "אהבה"
למחוק מה שכתוב
ולכתוב "משהו שקורה לאחרים"