אני רואה אותך

אני שומעת אותך

את נמצאת באופן לא מקרי

כמעט בכל מקום אפשרי

ואני מתפללת שתראי גם את אותי

אני מצפה שתהיה שלי

אעשה הכל כדי שתפגשי אותי

ותתני לי את כל אשר את נותנת לאחרים

 אז מה ביקשתי

בסה"כ אותך- ה א ה ב ה