מייחלת לרגע בו לא אצטרך עוד

לצבוט אותך

עד כאב

רק כדי לומר לך כמה

אני אוהבת

וזקוקה