מירה וקסלר

חטא העגל

כל העולם כולו

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה