מירה וקסלר

ביני ובינכם

אחרי מות קדושים אמור

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה