אוויר אביבי

 

נושמת, שואפת

נושמת, שואפת

את אוויר העונה

אל ריאותיי פנימה

 

אוויר אביבי

כה זך וטהור

מתפשט מסביבי

ועושה דרכו אל תוך תוכי

 

נלחם הוא באוויר החורפי

המאיים להכחידו

 

לשווא

 

לשווא ישתדל הוא

כי אביבי תמיד מנצח

 

ואנוכי

 הרגישה למעבר העונות

אינני מתלוננת

מחר יהיה טוב יותר

עת לקום מן המיטה אוכל

ואותך אנשום

עד בלי די!